Pogoji poslovanja

1. OSNOVNI PODATKI

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: Pogoji) določajo pogoje nakupa in prodaje blaga in storitev v spletni trgovini Kemol, ki je v lasti podjetja Kemol d.o.o. (v nadaljevanju: Spletna trgovina).

 • Identiteta: KEMOL trgovina, storitve, proizvodnja, d.o.o.
 • Zakoniti zastopnik: Aleš Kolšek, direktor
 • Poslovni naslov: Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš, Slovenija, EU
 • Matična št.: 5656206
 • Davčna št.: SI74742035
 • DDV zavezanec: DA
 • IBAN: SI56 61000-0000948716 (Delavska hranilnica)
 • IBAN: SI56 35001-0000679494 (BKS Banka)
 • Registracijski organ: Podjetje je vpisano v sodni register pri okrožnem sodišču v Mariboru, št. vložka: 1/06346/00, Srg 94/00918
 • Osnovni kapital: 50.000 EUR
 • E-mail:info@kemol.si


2. VARSTVO POTROŠNIKOV

Spletna trgovina deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), hkrati pa nas obvezujeta najmanj še Obligacijski zakonik (OZ) in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT). Za primere, ko v Pogojih pogoji niso specificirani, avtomatsko obveljajo zakonska določila.


3. CENE

Cene izdelkov v Spletni trgovini so označene v evrih (EUR) in veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti. Cene za fizične osebe in podjetja, ki niso zavezanci za DDV v Sloveniji, vključujejo DDV. Cene za zavezance v tujini in Sloveniji ne vključujejo DDV. Cene izdelkov vključujejo stroške poštnine oz. obdelave naročila. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca. Akcije in popusti so definirani na spletu in veljajo za označene izdelke za določeno obdobje. Akcije in popusti se izključujejo in se ne seštevajo.

4. NAČIN PLAČILA

Plačilo po predračunu

Pri plačilu po predračunu z nakazilom na TRR vam ob potrditvi naročila na vpisani elektronski naslov (e-mail) pošljemo predračun z natančnimi navodili za plačilo. Izdelki bodo poslani po plačilu predračuna v določenem roku (glej poglavje Rok dobave).


5. POŠTNINA

Spletna trgovina omogoča prodajo in dostavo na ozemlju Republike Slovenije, kot tudi v tujino.


6. NAROČANJE

Naročanje izdelkov poteka preko interneta 24 ur na dan, 365 dni na leto. Kupec izbira in naroči izdelke, ki so razvrščeni v posamezne prodajne kategorije. Naročila sprejemamo na 2 različna načina:

a) Spletna trgovina: trgovina.kemol.si

b) E-mail: Naročila izvedete na trgovina@kemol.si

Vsa naročila morajo nujno vsebovati ime in priimek ali ime podjetja naslovnika, naslov, kontaktno številko in e-mail, za davčne zavezance pa tudi davčno številko. Prav tako mora naročilo vsebovati točen naziv artikla in ostale potrebne specifikacije izdelka, kot so barva, velikost, količina, itd.

Po oddaji vsakega naročila, kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni vsi podatki o nakupu, ki ga je kupec opravil. Sprejeta naročila se obravnavajo kot nepreklicna. Naročila v prvem načinu (spletna trgovina) bodo obravnavana prednostno.


7. DOSTAVA

Spletna trgovina omogoča prodajo in dostavo na ozemlju Republike Slovenije, kot tudi v tujino. Izdelke na zalogi pošiljamo VSAK DELOVNI DAN (izjeme: bolniška odsotnost oz. nepredvidljivi dogodki). Dostavo za Spletno trgovino opravlja podjetje Pošta Slovenija d.o.o., vendar si pridržujemo pravico do izbire druge dostavne službe, če bodo s tem naročila izpolnjena bolj učinkovito.

Artikel je možno prevzeti izključno preko dostavne službe. Vse pošiljke bodo poslane priporočeno in jim bo možno slediti s kodo, ki jo boste prejeli skupaj s potrditvijo o poslani pošiljki.


8. ROK DOBAVE

Rok dobave za izdelke na zalogi je običajno 2-7 dni od oddaje naročila. V kolikor izdelki niso na zalogi, vas bomo o roku dobave obvestili v naslednjih 48-ih urah. Za izdelke, ki niso na zalogi, je dobavni rok daljši, in sicer do 30 dni.


9. VRAČILO BLAGA IN REKLAMACIJE

Kupec ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prevzema blaga spletni trgovini sporoči, da odstopa od naročila oz. pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Odstop od naročila/pogodbe mora biti poslan pisno na poslovni naslov, določen v poglavju Osnovni podatki ali po elektronski pošti na trgovina@kemol.si. Neposredni strošek vračila blaga predstavlja edini strošek kupca v zvezi z odstopom od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Podjetje vrne plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen, če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva, in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Podjetje lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago. Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dni po obvestilu , razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno ugotovitev narave, lastnosti ali delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe.


10. ZAVRNITEV NAROČILA

Spletna trgovina si pridržuje pravico, da lahko zavrne naročilo za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga, ne more izvesti. V primeru, da je kupec že nakazal vso kupnino po predračunu, mu le to vključno s stroški dostave, nakažemo v sedmih dneh.


11. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Kupec z vnosom podatkov na spletno mesto oz. z oddajo naročila dovoljuje obdelavo osebnih podatkov. Spletna trgovina uporablja in hrani pridobljene podatke v skladu z veljavno zakonodajo.

Osebni podatki se zbirajo izključno za namene obdelave naročila in za interne potrebe Spletne trgovine, za potrebe izvršitve plačila naročila, statistične namene, pošiljanje ponudb, segmentacijo kupcev, obdelavo nakupnega obnašanja, pošiljanje reklamnega gradiva in ponudb ipd.

Spletna trgovina se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov. Zbrani podatki ne bodo v nobenem primeru predani tretjim oz. nepooblaščenim osebam.


12. PRITOŽBE

Pritožbo lahko pisno podate na poslovni naslov, določen v poglavju Osnovni podatki ali po elektronski pošti na info@kemol.si. Na vaše pritožbe bomo odgovorili v najkrajšem možnem času, najkasneje v roku 30 dni po prejemu le-te.

Morebitne spore si bomo prizadevali reševati sporazumno. V primeru, da dogovor ne bo možen, je za reševanje pristojno sodišče v Mariboru. Pravo, ki se uporabi, je veljavno pravo Republike Slovenije.


13. PRAVNO OBVESTILO

Spletna trgovina ter vsi podatki na njej, kot so besedila, slike artiklov, grafični in video elementi so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.
Spletna trgovina si pridržuje pravico do sprememb Pogojev kadarkoli oz. brez predhodnega obvestila.

14. STVARNA NAPAKA

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku 10 dni od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

15. IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Podjetje Kemol na svoji spletni strani sporoča potrošnikom in objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES