Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju Kemol, d.o.o. pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »Digitalizacija poslovanja na tujih trgih podjetja Kemol. d.o.o.« V okviru projektnih aktivnosti je bil v podjetju vzpostaviljena elektronska izmenjava med poslovnimi partnerji, dobili smo spletno stran za tuje trge s spletno trgovino, izvedena je bila digitaliziracija nastopa na sejmih, izdelan produktno-prodajni video in izvedeno izobraževanje za krepitev kompetenc z namenom večanja konkurenčnosti podjetja.

Namen operacije

Namen operacije »Digitalizacija poslovanja na tujih trgih podjetja Kemol, d. o. o.« je vzpostaviti in krepiti prisotnost podjetja na tujih trgih, povečati možnost za predstavitve naših proizvodov in storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti in olajšati kumunikacije pri poslovnem sodelovanju s tujimi kupci in poslovnimi partnerji ter povečati mednarodno konkurenčnost podjetja.

Studio Tandem, oglaševalska agencija, d. o. o., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za nas izvedlo storitev postavitve spletne strani za tuje trge in spletne trgovine.

Podjetje Studio 8, d. o. o., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za nas izvedlo storitev digitalizacije nastopov na sejmih in priprave ter izdelave produktno-prodajnega videa ter storitev usposabljanja.

Hermes, d.o.o., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za nas izvedlo ukrep Elektronska izmenjava med partnerji.

Digitalizacija nastopov na sejmih

Globalni trg in digitalizacija prinašata tudi nove možnosti za celovite predstavitve podjetij na tujih trgih. Klasične sejme nadomeščajo t.i. virtualni/digitalni sejmi, ki nudijo prezentacijo podjetij, produktiv in storitev na relevantnih inustrijah/skupinah ter tako kupcem olajšujejo iskanje podjetij, podjetjem pa nudijo nove, hirejše in cenovmo ugodne poti do novih kupcev/naročnikov. Predstavitev na portalu si.kompass.com, omogoča potencialnim kupcem da enostavno in hitro najdejo naše podjetje, spoznajo njegove produkte in storitve ter se povežejo z našimi tržniki in strokovnjaki. S predstavitvenim materialom podjetja si nadejamo pridobivanje novih kupcev našega posnemovalnika olja (Skimmer 40 in Skimmer 100).

Spletna stran za tuje trge in spletna trgovina

Doslej v podjetju Kemol nismo imeli spletne strani v tujih jezikuh. Delovali smo zgolj po poslovnem sistemu B2B in pri tem uporabljali osebni kontakt, komunikacijo po elektronski pošti in telefonu. Ker želimo v prihodnje povečati naš doseg tujih trgov, se zavedamo, da v prvi vrsti potrebujemo predstavitveno spletno stran v nemškem in angleškem jeziku. Izvedli smo ji v stilu celostne predstavitve podjetja ter predstavitven naših produktov, narejena je tako, d aomogoča preprosto dopolnjevanje v primeru novih potreb ali produktov. Tudi spletne trgovine doslej nismo imeli in ker je v današji digitalni dobi vse več nakupov izvedenih preko spleta, bo tudi ta zagotovi dvignila prodajo naših izdelkov – tako zastopanih blagovnih znamk tujih proizvajalcev (izdelki za nego kože v industriji) kot naših lastnih produktov (Skimmer 40 in Skimmer 100).

Produktno-prodajni video

Z videofilmom smo pridobili sodobno, privlačno in relevantno videopredstavitev podjetja, s katero bomo gradili ugled pri obstoječih kupcih, nagovarjali in prepričali nove potencialne kupce, podali ključne informacije o podjetju in njegovih izdelkih nakratek in sodoben način, ki zaradi svoje tehnologije omogoča enostavno distribucijo, predstavitev na spletnih straneh, predstavitev na konferencah, posvetih, sejmih, B2b portalih in digitalnih sejmih.

Krepitev kompetenc - usposabljanje

V okviru tega ukrepa je izbrani zunanji izvajalec za nas izvedel izobraževanje na katerem smo spoznali osnovne pojme s področja Industrije 4.0 in prednosti pa tudi nevarnosti, ki jih prinaša digitalizacija poslovanja. Na praktični delavnici, ki je sledila, pa smo se posvetili sodobnim načinom komuniciranja (predvsem e-komuniciranju, s katerim se vsakodnevno srečujemo v našem poslu), obenem pa smo se tudi praktično usposobili za rokovanje z novimi orodji (digitalna sejemska predstavitev). V okviru izobraževanja smo pridobili dodatna znanja s področja komunikacije, ki predstavljajo konkurenčno prednost, hkrati pa pomembno vplivajo tudi na prenos informacij v podjetju samem, razvijajo medsebojne odnose med sodelavci in zvišujejo njihovo produktivnost.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 30.000 EUR. Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih: www.eu-skladi.si

Izobraževanje

Udeleženci so se seznanili s pojmom Industrija 4.0. – 4. Industrijska revolucija. Skupaj smo ugotavljali, da se že dogaja, da se dogaja zdaj. Pri tem so nam pomagale tudi izkušnje iz karantene, ko so se morali tudi udeleženci v hipu prilagoditi novim načinom dela in poslovanja na daljavo. Na podlagi teh izkušenj, smo oblikovali stališča do digitalizacije in industrije 4.0, spregovorili smo o tem, kako jo doživljajo, kako zaznavajo v vsakdanjem življenju in kako v poslu?

Nato so se udeleženci seznanili z Evropsko digitalno strategijo. Ob predstavitvi EU strategije, projektov in platform smo udeležencem predstavili cilje strategije, pogledali smo tudi, kje lahko vselej dostopajo do aktualnih informacij s področja iniciativ, razpisov, ali projektov, ki bi bili zanimivi za podjetje Kemol. Vzpodbudili smo jih k rednemu spremljanju teh informacij, saj lahko prinesejo konkretne konkurenčne prednosti.

Analizirali smo praktične izkušnje zaposlenih z e-poslovanjem (pri čem jim pomaga, jih kje ovira ali jim povzorča preglavice?) ter ugotovili, da je kar nekaj praks in orodij, ki jih že s pridom uporabljajo tudi v podjetju Kemol, del tako imenovane Industrije 4.0. Spregovorili smo o e-komunikaciji, e-računih, e-plačilnem in bančnem poslovanju itd. Sklepna ugotovitev tega sklopa je bila, da je digitalizacija že dosegla tudi vsakdan in delo v podjetju Kemol. Prakse Industrije 4.0 so torej še kako relevantne, saj olajšajo delo in povečajo konkurenčnost poslovanja podjetja Kemol ter tako posredno in neposredno izboljšujejo tudi kvaliteto življenja zaposlenih v podjetju.

Delavnica

Je bila posvečena e-sporočanju. Na primerih dobrih in slabih praks smo ugotavljali, kako mora biti sestavljeno e-sporočilo, če želimo, da ga bodo prejemniki, ki so zasuti s podobnimi vsebinami, resnično prebrali. Analizirali smo prakse rednega pošiljanja mailingov/novičnikov, ogledali smo si, kako bi lahko zastavili trženjsko sporočanje preko mailingov/novičnikov ter spregovorili o sistemih, ki pripomorejo k večji učinkovitosti takšnega komuniciranje. Natančneje smo pogledali delovanje sistema Squalo Mail, poiskali prednosti, ki jih ponuja in orodja, ki koristijo pri komuniciranju z namenom prodaje. Nato smo spregovorili o spletni strani kot orodju za trženje ter definirali tiste ključne vsebine in poudarke, ki jih spletna stran podjetja Kemol, da bo lahko postala tudi učinkovito prodajno orodje. Analizirali smo predstavitve nekaterih primerljivih podjetij na digitalnih sejmih, pri čemer smo se posvetili predvsem vsebinam in sporočilom (katera so učinkovita, zakaj?). Ob koncu delavnice smo se preizkusili v praktičnem pripravljanju sporočil ter ugotavljali, kako pripraviti kvalitetne in relevantne vsebine, ki bodo dosegle svoj namen.